Free DI

website & design studio

За нас

Изработваме уеб сайтове на WordPress с помощта HTML, CSS3, JavaScript. Работим по зададен дизайн (идея за дизайн), файлове с описание на страниците (текст, изображения, връзки, желана функционалност, особености и т.н.), както и по среща или онлайн консултация с клиента.
За публикуване на сайта е необходим домейн, закупен от някой от хостинг доставчиците в България. При необходимост съдействаме за закупуването на такъв.